Μισθωμένη γραμμή internet παρέχεται μέσω του LMDS

Το LMDS είναι ένα ευρυζωνικό, ασύρματο point-to-multipoint σύστημα επικοινωνίας το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αμφίδρομη παροχή ψηφιακής φωνής, δεδομένων, Internet, video κλπ.

Η τοπική πρόσβαση βασίζεται στο Local Multipoint Distribution System (LMDS).

  • Το L (local, τοπικό): δείχνει ότι τα χαρακτηριστικά διάδοσης των σημάτων σε αυτό το φάσμα συχνότητας περιορίζουν την πιθανή κάλυψης μιας περιοχής ακτίνας περίπου 5km.
  • Το M (multipoint, πολυσημειακό) — δείχνει ότι τα σήματα διαβιβάζονται σε μια point-to-multipoint ( ένα προς πολλά), Broadcast μέθοδο . Η ασύρματη επιστροφή του μονοπατιού, από το συνδρομητή στο σταθμό βάσης, είναι μια από σημείο σε σημείο μετάδοση.
  • Το D (distribution, διανομή) — αναφέρεται στη διανομή των σημάτων, η οποία μπορεί να αποτελεστεί από ταυτόχρονη εκπομπή φωνής, δεδομένων διαδικτύου, Internet, video κλπ.
  • Το S (service, υπηρεσία) — υπονοεί τη σχέση των συνδρομητών, δηλαδή μεταξύ του χειριστή και του πελάτη ( Server – client) . Oι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω ενός δικτύου LMDS εξαρτώνται εξ ολοκλήρου από την επιλογή του χειριστή της επιχείρησης.
Σχόλια
Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία