Η υπηρεσία απευθύνεται σε εταιρίες ή επαγγελματίες που διατηρούν στόλο οχημάτων ανεξάρτητος μεγέθους.
Όφελος προς τον πελάτη:

 • Μείωση των Λειτουργικών εξόδων:
  • Μείωση στην κατανάλωση καυσίμου
  • Μείωση κόστους διαχείρισης και οργάνωσης των εργασιών και δρομολογίων
  • Μείωση Υπερωριών
 • Αύξηση Παραγωγικότητας
  • Καλύτερη αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού
  • Διασφάλιση ποιότητας φορτιού και έγκυρης παράδοσης στους πελάτες
  • Αύξηση εργασιών ανά όχημα
 • Ασφάλεια:
  • Προστασία οχήματος, οδηγού και εμπορεύματος
  • Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (κουμπί πανικού και ενημέρωση)
  • Ανεύρεση οχήματος σε περίπτωση κλοπής
 • Έλεγχος:
  • Εντοπισμός θέσης, κινήσεων και κατάστασης όλων των οχημάτων σε πραγματικό χρόνο
  • Παρακολούθηση δρομολογίων
 • Ευελιξία:
  • Δυνατότητα παραμετροποίησης της εφαρμογής ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης
Σχόλια
Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία