logo

Όροι Χρήσης και Πολιτική

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα μας και στον ισότοπο μας www.elans.gr

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ιστοσελίδα αυτή αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΑΝΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.» με δ.τ. « ΕΛΑΝΣ Ε.Π.Ε. » που εδρεύει στον Πειραιά Αττικής, επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Α 31 & Γρηγορίου Λαμπράκη 132 , Τ.Κ. 18532, με Α.Φ.Μ. : 998038293 της Δ.Ο.Υ. Α’ Πειραιά, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

 • ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Με τους παρόντες όρους χρήσης καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, με βάση τους οποίους η «ΕΛΑΝΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.» παρέχει τις παρακάτω περιγραφόμενες υπηρεσίες της.

Ειδικότερα, η ιστοσελίδα www.elans.gr αποτελεί μια online πλατφόρμα επικοινωνίας για υπάρχοντες και νέους εταιρικούς πελάτες της επιχείρησης μας. Ο κάθε χρήστης / επισκέπτης μπορεί να επικοινωνήσει online μαζί μας για πληροφορίες που αφορούν στις υπηρεσίες που προσφέρουμε, υπό τους όρους που αναγράφονται κατωτέρω και τους οποίους ο χρήστης / επισκέπτης αποδέχεται πλήρως.

Η εταιρία μας διαθέτει κατάστημα τηλεπικοινωνιών , σε αποκλειστική συνεργασία με το δίκτυο της «Nova». Από την ιστοσελίδα μας, δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη/πελάτη να έρχεται σε επικοινωνία με αρμόδιο πωλητή για τις τηλεπικοινωνιακές του ανάγκες.

Μέσα από την ιστοσελίδα μας , δύναται να διαφημίζονται και να προωθούνται ειδικές προσφορές τις οποίες ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να αιτηθεί μέσω της φόρμας επικοινωνίας. Η εταιρία μας αποκτά την ιδιότητα του πωλητή και συμμετέχει στην επικοινωνία με τον κάθε επισκέπτη / χρήστη έπειτα από την συγκατάθεση του.

Η περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας και η χρήση της online επικοινωνίας συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων.

Στην περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της Ιστοσελίδας διέπεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θα ισχύουν από κοινού με τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας.

Η επιχείρησή μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει τους παρόντες όρους χρήσης, όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την δημόσια εμφάνιση αυτών στον Ιστότοπο www.elans.gr.

 • ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί :

   1. «Ιστότοπος» – ο διαδικτυακός τόπος (website) που είναι προσβάσιμος μέσω του ονόματος χώρου www.elans.gr.
   2. «Χρήστης» – ο διαδικτυακός χρήστης του Ιστοτόπου www.elans.gr.
 • ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετων προβλέψεων στους παρόντες όρους χρήσης η επιχείρησή μας σας παρέχει περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης του Ιστοτόπου, σύμφωνα με την οποία μπορείτε να κάνετε χρήση των περιεχομένων αυτού αποκλειστικά και μόνο για προσωπικούς, μη – εμπορικούς σκοπούς. Η χρήση του Ιστοτόπου από εσάς θα πρέπει να κινείται εντός των πλαισίων που θέτει ο Νόμος, η καλή πίστη και τα χρηστά ήθη, δίχως να παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής μας ιδιοκτησίας ή τα δικαιώματά μας που απορρέουν από το δίκαιο προστασίας βάσεων δεδομένων, όπως περιγράφονται στους παρόντες όρους χρήσης. Οποιαδήποτε άδεια χρήσης δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας δεν παρέχεται ρητώς σε εσάς με τους παρόντες όρους διατηρείται στην πλήρη κυριότητά της επιχείρησής μας ή τυχόν τρίτων κατόχων αυτού.

Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλοίωση ή άλλου είδους επέμβαση στο περιεχόμενο ή στο λογισμικό του Ιστοτόπου καθώς και οποιαδήποτε προσπάθεια υπονόμευσης της τεχνολογικής του αρτιότητας και λειτουργικότητας. Περαιτέρω, δεν επιτρέπεται η ανάσυρση, αντιγραφή και περαιτέρω χρήση μέρους ή και του συνόλου του περιεχομένου του Ιστοτόπου. Δεν επιτρέπεται η από μέρους σας δημιουργία ή/και δημοσίευση βάσης δεδομένων, που συμπεριλαμβάνει ουσιώδη ή και επουσιώδη τμήματα του περιεχομένου του Ιστοτόπου μας χωρίς την ρητή και έγγραφη άδεια της Επιχείρησής μας.

Με την παρούσα άδεια χρήσης δεν παραχωρείται κανένα δικαίωμα σε μεταπώληση ή εμπορική χρήση του Ιστοτόπου μας ή των περιεχομένων του, σε συλλογή και χρήση αγγελιών ή/και οποιωνδήποτε άλλων καταχωρήσεων, σε οποιαδήποτε παράγωγη χρήση του Ιστοτόπου μας ή των περιεχομένων του, σε καταφόρτωση ή αντιγραφή των πληροφοριών του Ιστοτόπου μας για εμπορική ή μη χρήση.

Σε κάθε περίπτωση συμπεριφοράς παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες όρους και το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο χρήσης του Ιστοτόπου, ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να αποζημιώσει την επιχείρησή μας για κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία ήθελε υποστεί από τις ως άνω ενέργειες.

 • ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των κειμένων και περιεχόμενων υπηρεσιών που αναγράφονται καθώς και η γενική εικόνα και μορφή της ιστοσελίδας αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της «ΕΛΑΝΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.» και προστατεύονται από τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου.
Τα διακριτικά γνωρίσματα, ονόματα και λογότυπα που αντιπροσωπεύουν την «ΕΛΑΝΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.» και τις υπηρεσίες της, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της εταιρίας μας και προστατεύονται από τους κοινοτικούς, ελληνικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και πνευματικής ιδιοκτησίας.

Για τους παραπάνω λόγους απαγορεύεται ρητά οποιοδήποτε είδος αντιγραφής, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού. Τυχόν φόρτωση, αναπαραγωγή, επανέκδοση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση και οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας www.elans.gr με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται αυστηρά κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας και συγκατάθεσης από τον διαχειριστή της ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

 • ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

>Όλες οι ερωτήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται μέσω e-mail στην παρακάτω ηλεκτρονική μας διεύθυνση :
info@elans.gr

 • ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Οποιοσδήποτε χρήστης επισκέπτεται την ιστοσελίδα μας, μπορεί να περιηγηθεί σε αυτήν χωρίς να παρέχει προσωπικές πληροφορίες. Τα προσωπικά δεδομένα θα χρειαστούν μόνο στην περίπτωση που κάποιος επισκέπτης επιθυμεί να συμπληρώσει την φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας.
Τα προσωπικά δεδομένα αφορούν: ονοματεπώνυμο, επωνυμία εταιρίας, τηλέφωνο επικοινωνίας, e-mail.

 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα προσωπικά δεδομένα του κάθε χρήστη ο οποίος θα αιτηθεί επικοινωνία μέσω της αντίστοιχης φόρμας, προορίζονται αποκλειστικά για την διασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και της επικοινωνίας η οποία θα ακολουθήσει από την μεριά της εταιρίας μας. Η εταιρία μας διατηρεί αρχείο μόνο με τα στοιχεία των πελατών οι οποίοι αιτήθηκαν επικοινωνία και δεν διαμοιράζονται σε τρίτους.

 • ΣΕΛΙΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Η ιστοσελίδα μας διατηρεί σελίδα κοινωνικής δικτύωσης όπου οι χρήστες θα μπορούν να έρχονται σε επικοινωνία για τις υπηρεσίες μας και μέσα από την σελίδα του Facebook / Messenger.
Ο χρήστης μπορεί να σχολιάσει, να καταγράψει κριτική και να βαθμολογήσει τις υπηρεσίες μας εφόσον έχει συνάψει συνεργασία με την εταιρία μας.
Τα σχόλια αυτά θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την εταιρία μας για σκοπό διαφήμισης των υπηρεσιών μας.
Κάθε χρήστης οφείλει να σχολιάζει και να βαθμολογεί με ευπρέπεια.
Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόζει, να αρνείται και να διαγράφει σχόλια, με απώτερο σκοπό την προστασία της εταιρίας μας από κακοπροαίρετες κριτικές.
Σχόλια και κριτικές οι οποίες ενδέχεται να μην εγκριθούν αναφέρονται παρακάτω:

   • Περιλαμβάνουν υβριστικό, απειλητικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, εκβιαστικό και ψευδές περιεχόμενο.
   • Περιέχουν απρεπής εκφράσεις και λέξεις με ειρωνικές αναφορές.
   • Δεν περιέχουν ουσιώδες σχόλιο ή κριτική για την εξυπηρέτηση / υπηρεσία μας.
   • Έχουν γραφτεί με οποιονδήποτε άλλο σκοπό πέραν της περιγραφής και του σχολιασμού της εμπειρίας του πελάτη.
   • Αναφέρουν διαφήμιση άλλων υπηρεσιών εκτός της εταιρίας μας.
 • ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι χρήστες που θα συνάψουν συνεργασία με την εταιρία μας, έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν διαφήμιση της εταιρίας τους μέσω της ιστοσελίδας μας και από την σελίδα κοινωνικής δικτύωσης, έπειτα από συναίνεση μας.

 • ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Η εταιρία μας λαμβάνει υπόψιν την διάθεση του κάθε χρήστη / πελάτη που επιθυμεί να προωθήσει ή να προτείνει την ιστοσελίδα μας. Έπειτα από αξιολόγηση της διαχείρισης , επιβραβεύουμε τους πελάτες μας με εκπτώσεις στα προϊόντα μας καθώς και με παροχή δωρεάν προϊόντος έπειτα από κλήρωση.

 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η διαχείριση και ο έλεγχος της ιστοσελίδας και της σελίδας κοινωνικής δικτύωσης λαμβάνεται πλήρως από την: ‘’ ΕΛΑΝΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΕΠΕ’’
Η χρήση των υπηρεσιών μας αποτελούν την συμφωνία με την: ‘’ ΕΛΑΝΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΕΠΕ’’ η οποία έχει το πλήρες δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές στο περιεχόμενο των όρων και της ιστοσελίδας χωρίς καμία προειδοποίηση.

 • ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτει μεταξύ της Επιχείρησης και χρηστών σχετικά με την χρήση του Ιστοτόπου ή σε σχέση με τα παραπάνω, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια του Πειραιά.

 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για κάθε διευκρίνιση και παροχή πληροφοριών σχετική με τη χρήση της Ιστοσελίδας ο χρήστης/επισκέπτης μπορεί να απευθύνεται στην :
ΕΛΑΝΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.
ΠΡΟΙΌΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ & Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α’ 31
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – Τ.Κ. 18532
ΑΦΜ: 998038293 – ΔΥΟ: Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ
Τηλ. 210-4119710 – Fax: 210-4119714
Email : elans@elans.gr