Η υπηρεσία απευθύνεται σε όλα τα καταστήματα & επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος που δραστηριοποιούνται σε κλάδους εμπορίας τροφίμων ποτών.

Ιδανικό για όλους τους τύπους ψυγείων με δυνατότητα παραμετροποίησης των ειδοποιήσεων από το χρήστη!

“Όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών υποχρεούνται πλέον να τηρούν αρχεία τεκμηρίωσης διαδικασιών και Αρχείο Θερμοκρασιών*’’

Η Νέα υπηρεσία: WIND Freeze Alert παρέχει εύκολα την δυνατότητα δημιουργίας καθημερινών αναφορών ιστορικού θερμοκρασιών που εξασφαλίζουν συμμόρφωση με τις υγειονομικές διατάξεις και απόκτηση πιστοποίησης HACCP**

*Βάσει κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Κ 852/2004) και της Υγειονομικής Διάταξης 1γ/Γ.Π οικ 96967 (ΦΕΚ 718/τ.Β/8-10-2012) σχετικά με τους υγειονομικούς όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών.
**Το σύστημα HACCP μία πιστοποίηση σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων, από τις πρώτες ύλες έως την διανομή αυτών.

Σχόλια
Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία