Η υπηρεσία BUSINESS Telephony Solutions παρέχει συνδέσεις Πρωτεύουσας Πρόσβασης PRI.
Πλεονεκτήματα:

 • Με την υπηρεσία BUSINESS Telephony Solutions απολαμβάνετε μοναδικά χαμηλές χρεώσεις και επιπλέον:
  • Η τιμολόγηση ανά δευτερόλεπτο για όλες τις κλήσεις, σας δίνει την δυνατότητα να χρεώνεστε ακριβώς όσο μιλάτε.
  • Μέσω της υπηρεσίας φορητότητας γεωγραφικών αριθμών σας δίνεται η δυνατότητα να μεταφέρετε τους τηλεφωνικούς αριθμούς που έχετε από τον άλλο πάροχο πάνω στην γραμμή πρόσβασης PRI της WIND, περιορίζοντας με τον τρόπο αυτό τις μηνιαίες χρεώσεις που καταβάλετε για τις γραμμές αυτές, ενώ οι αριθμοί αυτοί θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά μέσα από το δίκτυο της WIND. H WIND αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου το κόστος και την διαδικασίες με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την πραγματοποίηση της φορητότητας. Η φορητότητα αριθμών γίνεται εντός της γεωγραφικής περιοχής που ανήκουν.
  • Παροχή νέας αριθμοδοτικής σειράς συνεχών διεπιλογικών αριθμών(DDI) από το φάσμα γεωγραφικών αριθμών της WIND ανάλογα με τις ανάγκες σας.
  • Μελέτη και σχεδιασμός της λύσης για την εγκατάσταση του απαραίτητου τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (CPE, Customer Premises Equipment) και την ολοκλήρωση των υπηρεσιών με τις υπάρχουσες τηλεπικοινωνιακές υποδομές της επιχείρησης σας.
  • Η WIND χρησιμοποιεί τεχνολογία μεταγωγής κυκλώματος (TDM) εξασφαλίζοντας την άριστη ποιότητα μετάδοσης της φωνής, χωρίς συμπίεση, σε αντίθεση με άλλα δίκτυα εναλλακτικών που χρησιμοποιούν VoIP, VoFR ή VoATM.
  • Εξασφάλιση της παροχής όλων των συμπληρωματικών υπηρεσιών του ISDN (CLIP, CLIR, CFU, κτλ). Οι παραπάνω συμπληρωματικές υπηρεσίες σας εξασφαλίζουν, δυνατότητα αναγνώρισης κλήσεων (εισερχόμενες & εξερχόμενες), δυνατότητα προώθησης της κλήσης, δυνατότητα αναμονής κλήσεων.
  • Αυξημένες ανάγκες ταυτόχρονης επικοινωνίας (εισερχόμενης ή εξερχόμενης). Πχ call center, υπηρεσίες τηλεφωνιικής υποστήριξης, κτλ
  • Ενιαίος τηλεφωνικός αριθμός κλήσης πχ ένας κεφαλικός αριθμός κλήσης για όλες τις επικοινωνίες
  • Ενοποίηση πολλών τηλεφωνικών αριθμών σε μία σύνδεση με ένα πάγιο.
  • Σε όλες τις περιπτώσεις απαιτείται από τον πελάτη να έχει τηλεφωνικό κέντρο το οποίο να υποστηρίζει σύνδεση ISDN PRI
 • Τεχνικά Χαρακτηριστικά Υπηρεσίας Business Telephony Solutions:
  • Η υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας Business Telephony Solutions, υλοποιείται με φυσική μόνιμη σύνδεση του τηλεφωνικού κέντρου του πελάτη με το δίκτυο της WIND. Μέσω αυτής της μόνιμης σύνδεσης ο πελάτης έχει την δυνατότητα να πραγματοποιεί όλες τις τηλεφωνικές του συνδιαλέξεις.
  • Η σύνδεση μπορεί να επιτευχθεί με 3 διαφορετικούς τρόπους:
   • Μέσω ενσύρματης πρόσβασης χαλκού
   • Μέσω ασύρματης πρόσβασης Point to Multipoint (LMDS) ή Point to Point
   • Μέσω σύνδεσης με το δίκτυο κορμού των οπτικών ινών
  • Η WIND προτείνει πάντα στον πελάτη την λύση που τεχνικά και οικονομικά προσαρμόζεται καλύτερα στις ανάγκες και στην υποδομή του.
  • Πρόσθετες Υπηρεσίες
   Με τη σύνδεση σας έχετε τη δυνατότητα χρήσης μιας σειράς συμπληρωματικών ψηφιακών υπηρεσιών και ευκολιών που διευκολύνουν τις καθημερινές ανάγκες της επικοινωνίας σας :

   • Διεπιλογή εισόδου (DDI-Direct Dialing In). Mε τη Διεπιλογή Εισόδου ο συνδρομητής μπορεί να έχει στη διάθεσή του 10 συνεχόμενους αριθμούς κλήσης. Έτσι κάθε τερματική συσκευή μπορεί να έχει διαφορετικό αριθμό κλήσης, που θα καλείται απ’ ευθείας. (Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία της υπηρεσίας αυτής είναι η ύπαρξη τηλεφωνικού κέντρου)
   • Πολλαπλός συνδρομητικός αριθμός (MSN-Multiple Subscriber Number). Mε αυτή την υπηρεσία, στη σύνδεση παρέχονται περισσότεροι από ένας αριθμοί κλήσης. Κάθε αριθμός μπορεί να oριστεί σε χωριστή εσωτερική συσκευή του τηλεφωνικού κέντρου
   • ‘Aμεση Εκτροπή κλήσης (CFU-Call Forwarding Unconditional). Ο συνδρομητής έχει τη δυνατότητα να εκτρέπει όλες τις κλήσεις που φθάνουν στο τηλέφωνο του, σε άλλο αριθμό της επιλογής του
   • Αναλυτική Χρέωση ανά έκδοση λογαριασμού
   • Παρουσίαση Ταυτότητας καλούντος συνδρομητή (CLIP-Calling Line Identification Presentation). Ο συνδρομητής έχει τη δυνατότητα να δει τον αριθμό του καλούντος στην οθόνη του ISDN τηλεφώνου του πριν απαντήσει
   • Απαγόρευση Παρουσίασης Ταυτότητας καλούντος συνδρομητή (CLIR-Calling Line Identification Restriction). Ο συνδρομητής έχει τη δυνατότητα να εμποδίσει την εμφάνιση του αριθμού του, στην οθόνη αυτών που καλεί. Έτσι παρέχεται ανωνυμία στο συνδρομητή
   • Παρουσίαση Ταυτότητας συνδεδεμένου αριθμού (COLP-Connected Line Identification Presentation). Mε αυτή την υπηρεσία ο συνδρομητής έχει τη δυνατότητα να βλέπει στην οθόνη της τηλεφωνικής συσκευής του τον αριθμό τον οποίον έχει καλέσει και συνομιλεί. Σε περίπτωση εκτροπής παρουσιάζεται ο αριθμός με τον οποίο έγινε τελικά η σύνδεση
   • Aπαγόρευση Παρουσίασης Ταυτότητας συνδεδεμένου αριθμού (COLR-Connected Line Identification Restriction). Δίνει τη δυνατότητα στους καλούμενους να μη φαίνεται ο τηλεφωνικός τους αριθμός στην οθόνη του καλούντος
   • Φραγή εξερχόμενων κλήσεων
 • Σχόλια
Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία