Χαρακτηριστικά Υπηρεσίας Internet Solutions:

  • Παροχή internet μέσω μισθωμένου κυκλώματος (LMDS)
  • Μεγάλο εύρος ταχυτήτων σύνδεσης σε πολλαπλάσια των 2Mbps έως 10Gbps
  • Συμμετρικό bandwidth σε upload και download πχ. 4096/4096Kbps, 8192
  • /8192Kbps, 20/20Mbps κτλ.

  • Εγγυημένη ταχύτητα πρόσβασης με ratio 1:1
  • Κύκλωμα πρόσβασης με την κατάλληλη διεπαφή για την σύνδεση με τον δρομολογητή του τοπικού δικτύου του πελάτη.
  • Διευθύνσεις IP (Static Internet addresses) για την σύνδεση υπολογιστών, server, συσκευών στο Internet με public internet addresses και οι οποίοι είναι συνδεμένοι στην πόρτα LAN του δρομολογητή του τοπικού δικτύου του πελάτη. Οι διευθύνσεις αυτές είναι για την αποκλειστική χρήση του πελάτη και ανήκουν σε υποδίκτυα (subnet) των 8, 16, 32, 64 διευθύνσεων. (Επιπλέον IPs κατόπιν σχετικού αιτήματος)
  • 24×7 παρακολούθηση και τεχνική υποστήριξη
  • Προαιρετικά παρέχεται υπηρεσία Primary DNS ή/και Secondary DNS για τα domain names που διαθέτει ο πελάτης.
  • Δυνατότητα παροχής εξοπλισμού Router υπό την διαχείριση της WIND.
Σχόλια
Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία